SongKit - Je eigen muziek op iTunes, Spotify en meer.
Voorwaarden.
Distributievoorwaarden SongKit
Versie 1.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 Augustus 2016.

Over songkit
SongKit regelt de wereldwijde digitale distributie en promotie voor bands, producers en andere (independent) artiesten. SongKit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53826388.

Definities
Klant - Persoon welke de muziek laat distribueren door SongKit. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn, zoals bands, producers en labels.
SongKit - Het bedrijf en de website SongKit en haar medewerkers.
Release - Een te distribueren verzameling van tracks en coverafbeelding, aangeleverd door de klant.
Stores - De online muziekwinkels waarbij SongKit muziek aflevert, welke vermeld worden op de website.

Aanleveren
Door te registreren geeft de klant aan minimaal 18 jaar te zijn of toestemming te hebben van ouders of voogd.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van alle informatie en bestanden, uiterlijk 30 dagen na aanvraag van distributie.
Alle bestanden moeten in het juiste formaat met de juiste specificaties worden aangeleverd. Worden de bestanden in een verkeerd formaat aangeleverd dan wordt de distributie geannuleerd.
De klant levert enkel bestanden aan waarvoor hij/zij het wereldwijde recht bezit, of een licentie om deze wereldwijd te verkopen. Covers, niet-royalityfree samples en remixes zijn niet toegestaan tenzij de klant hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de rechthebbende voor heeft. Kosten die SongKit moet maken door het toch gebruiken van dergelijk materiaal, in de vorm van het terughalen van bestanden, uitbetaling aan de rechthebbende of juridische kosten worden altijd op de klant verhaald.

Distributie
SongKit behoudt zich het recht voor om een release ten allen tijde te weigeren, om welke reden dan ook.
SongKit streeft ernaar de door de klant gekozen release-datum te halen, maar kan dit nooit garanderen. Plaatsing in de stores vindt plaats binnen uiterlijk 8 weken van release-datum.
SongKit streeft ernaar de release voor altijd beschikbaar te houden in de stores, maar garandeert de plaatsing in de stores voor één jaar (365 dagen) ingaande bij plaatsingsdatum. Indien een release eerder verwijderd wordt door songkit of één van haar distributiepartners ontvangt de klant het volledig betaalde bedrag voor die release terug.
Een release kan ook op verzoek (vroegtijdig) door de klant verwijderd worden voor een eenmalig bedrag van 25 euro excl. btw.

Betaling
Betaling geschiedt via iDeal, Paypal of Bitcoin via de SongKit.nl website.
Alle door SongKit gemelde prijzen zijn exclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

Royalities
SongKit betaalt 90% van de royalities die de verschillende stores uitbetalen aan SongKit of haar distributiepartners uit aan de klant. Alle royalities worden vermeld in euro.
De klant kan een uitbetaling aanvragen als hij/zij minimaal 20 euro aan uitstaande royalities heeft.
Iedere maand krijgt de klant via e-mail een overzicht van de uitstaande royalities. Deze zijn ook terug te vinden via het online systeem (portal).
Bij uitbetaling via PayPal wordt de klant betaald in dollar. Bij uitbetaling via bankoverschrijving wordt er uitbetaald in euro.

SongKit systeem
SongKit streeft ernaar haar website voor iedereen altijd beschikbaar te maken, maar het kan incidenteel voorkomen dat onze systemen tijdelijk niet beschikbaar zijn. De klant kan altijd via e-mail of sociale media contact houden met SongKit.
De klant gaat ermee akkoord iedere maand een mailing te ontvangen met hierin zijn/haar actuele overzicht van uitstaande royalities en voor hem/haar interessante relevante aanbiedingen. Afmelden kan ieder gewenst moment via een link in de e-mail, in dat geval moet de klant inloggen op het online systeem (portal) om de uitstaande royalities te bekijken.


Copyright SongKit.nl 2014-2019 · iTunes en Spotify distribution · Alle rechten voorbehouden · Stores · FAQ · Terms · Privacy · Referral program · SongKit International (English) · cat.jpg